Texas State Senator Rodney Ellis, District 13

440 Louisiana
Suite 575
Houston, TX 77002
(713) 236-0306
(713) 236-0604 (fax)
  • Whom to Contact

    • Rodney Ellis
    • Tina Tran